DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Ker je kulturna politika včasih nerodna zadeva, še posebej če pogledate dokumente v podmeniju Za enakopravnost v kulturi, kot primeren aperitiv objavljamo knjigo Smeh stoletij.

 

Prispevki s področja kulturne politike

 

Kultura in gospodarski razvoj (prof. dr. Bogomir Kovač, 2004)

Velikost, obseg in vloga zasebnega sektorja (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za proučevanje družbene blaginje, 2006)

Finančni profil in sofinanciranje organizacij v kulturi, Analiza 2006 - 2008 (Ars Ramovš, 2009)

Elaborat o delovanju, organiziranju in financiranju kulturne in umetnostne produkcije nevladnih organizacij v obdobju 2007-2009, povzetek (Društvo Asociacija, 2011)

Music Festivals, a Changing World, An International Comparison, Edited by Emmanuel Négrier, Lluis Bonet and Michel Guérin (Éditions Michel de Maule, November, 2013)

Analiza financiranja kulture (Ljubljana, Ministrstvo za kulturo, 2017)

Analiza stanja v kulturi: Nedomišljenost obstoječega kulturnega modela na primeru enoletnih projektnih razpisov v letih 2009 - 2019 (Društvo Asociacija, 2019)

Kulturno-kreativni imperativ / Razsežnost in potencial kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji. Povzetki, ključna dognanja in interpretacija rezultatov iz dokumenta Statistična analiza stanja kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji 2008–2017 avtorjev Nike Murovec, Damjana Kavaša in Tjaše Bartolj z Inštituta za ekonomska raziskovanja. Uredila: Barbara Predan (Center za kreativnost, Ljubljana, 2020)

Raziskava stroškov dela pri javnih zavodih v kulturi (Ars Ramovš, 2020) 

Call to support the cultural relations / EU-US summit 2021 on 15 June 2021, to the attention of Charles Michel (President of the European Council), Ursula von der Leyen (President of the European Commission), and Joe Biden, President of the US (15.6.2021)

Soočenje na temo kulture in umetnosti (Katedrala Kina Šiška, 11.4.2022).

Prispevek k razpravi o korekturi oblikovanja razpisov (Klemen Ramovš s svetovalci, 4.5.2022)

Poziv političnim strankam, kandidatkam na državnozborskih volitvah 2022 (Klemen Ramovš, 26.5.2022)

Referat za posvet "Kultura za prihodnost" (Klemen Ramovš, 21.4.2023)

Kultura za prihodnost. Posveti o viziji kulturne politike (Ministrstvo za kulturo, 21.4.2023)

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2024–2031, predlog besedila (Ministrstvo za kulturo, Februar 2024)

Akcijski načrt 2024–2027 za Resolucijo o Nacionalnem programu za kulturo 2024–2031 (Ministrstvo za kulturo, Februar 2024)

 

 

 

Dokumenti, ki zadevajo organizacijo javnih dogodkov

 

Koncerti v cerkvah, določila v uradnem listu katoliške Cerkve na Slovenskem (19.5.2005)

Mnenje Ministrstva za kulturo o dodatnih stroških po 75. členu ZUJIK (7.1.2014)

Pobuda za oblikovanje zakonsko obvezujočega mnenja o obračunu dejanskih dodatnih stroškov po 75. členu ZUJIK - odgovor / Vaša vloga prejeta po elektronski pošti 28. 7. 2023 (državni sekretar Matevž Čelik Vidmar, 1.8.2023)