DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Najlepši koncerti stare glasbe
z vrhunskimi umetniki vsega sveta
v najlepših kulturnih spomenikih Slovenije

*******

Program Seviqc je danes v Sloveniji sinonim za staro glasbo. V dobrih štirih desetletjih si je utrdil ugled doma kot razvojni program nacionalnega pomena in se uvrstil med najpomembnejše kulturne dogodke, v svetu pa si je ustvaril status odlične in visoko cenjene prireditve ter požel priznanja umetnikov, producentov, strokovne kritike, poslovnega sveta ter ljubiteljev glasbe. Na koncerte festivala Seviqc vabimo zgolj najuglednejše umetnike, ki izvajajo vrhunski program najvišje kvalitete. Velik pomen dajemo razvoju domače scene stare glasbe in si prizadevamo, da slovenske umetnike povežemo z mednarodnimi. Skozi različne programske sklope kompleksno predstavljamo evropsko in svetovno glasbeno zapuščino od srednjega veka do začetka 20. stoletja. V ospredju je živa umetnost, kakor pove tudi naše ime Seviqc: »SEmper VIva Quam Creata« ali »vedno živa kakor ustvarjena«. Program festivala je zasnovan izključno v maniri historične izvajalske prakse in se dogaja zgolj v prostorih slovenske kulturne dediščine.

Program Seviqc smo pričeli v Radovljici leta 1982 in ga za zaradi slabe podpore selili 1997 v Brežice, od kjer se je razširil po velikem delu Slovenije. Arhivi do 1996 so izgubljeni, statistični podatki od 1997 do danes so v tabelah v podmeniju Poročilo izvedbe. Od 1997 do 2023 smo program izvedli na 134 lokacijah v Sloveniji (od tega 109 historičnih), 2.301 izvajalec s 54 različnimi državljanstvi je nastopil na 5.187 krat. Izvajalcev s slovenskim državljanstvom je bilo 25,35 % in glede na število nastopov 22,63 %. Enakost med spoloma je visoka. Programa nikoli nismo potrjevali po spolu umetnikov, ampak vedno zgolj po programskih predlogih. To pomeni, da ima scena stare glasbe že sama po sebi uravnoteženost po spolu in je lahko zgled drugim področjem. Ženskega spola je bilo glede na število izvajalcev 50,11 % in glede na število nastopov 51,44 %.

Program Seviqc 2024 po dogodkih,
Program Seviqc 2024 kot pdf,
Koncept Seviqc 2024.

Član REMA od 2003, nosilec znaka EFFE od 2015 in potrjeno za 2024-2025, Slovenska akademija znanosti in umetnosti je naš častni pokrovitelj od 2014 in potrjeno za 2024.

Koncept razvoja gradimo na treh osnovnih stebrih: stara glasba: spodbuda slovenskim izvajalcem, povezovanje slovenskih z mednarodnimi umetniki, vrhunski mednarodni izvajalci, izobraževalne vsebine (predtakti, Seviqc Inkubator, sodelovanje s šolami), kulturna dediščina: koncerti v prostorih kulturne dediščine, promocija kulturne dediščine, kulturni turizem: v 2023 je iz drugih okolij (občin) prišlo 82,2% obiskovalcev, povprečje 2014-2023 je 71,7%. V pripravi so turistični paketi, s katerimi bomo še povečali obisk iz drugih okolij. Večino koncertov postavljamo v Celje, ki je z železnico dobro povezano z Ljubljano in Mariborom. Velik poudarek dajemo dostopnosti: velik del dogodkov je z brezplačnim vstopom, ugodnosti Kluba prijateljev Festivalske Dame, družinski paket, brezplačen vstop za spremljevalce gibalno omejenih, posebne cene za skupine. Preberi več.