DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Izjava o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov

 

To Izjavo o zasebnosti izjavlja Ars Ramovš zavod za umetnost, marketing, promocijo in investiranje, Ljubljana, Slovenska cesta 1, SI-1000 Ljubljana.

 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Ars Ramovš zavod za umetnost, marketing, promocijo in investiranje, Ljubljana, (v nadaljevanju Ars Ramovš) spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi h najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko naše spletne strani ali liste za obveščanje zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov. Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni in kako se bodo uporabljali ter kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.

Ars Ramovš se zavezuje, da zbranih osebnih podatkov, prejetih od obiskovalcev in poslovnih partnerjev in uporabljenih v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

 

Osebni podatki

Ars Ramovš bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe pošiljanja informativnega gradiva o svojem programu.

 

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

 

Prijava na e-mail novice

Na naši spletni strani oz. ob prijavi v sistem fizično v stiku z nami na naših prireditvah se lahko naročite tudi na prejemanje obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih. V ta namen vas lahko Ars Ramovš preko elektronske pošte obvešča o novostih iz svoje ponudbe storitev, ki so neposredno vezane na Ars Ramovš ali njegove programe. O prireditvah vas bomo predvidoma obveščali enkrat tedensko.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli prekličete.

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici, ali nam pošljete elektronsko sporočilo z vsebino “ODJAVA“ na elektronski naslov: info@k-ramovs.si.

 

Pravice uporabnika

Ars Ramovš zagotavlja uresničevanje vseh pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu Ars Ramovš:

  • potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
  • omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
  • poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
  • omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev  nepopolnih osebnih podatkov,
  • omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
  • omogoči pravico do omejitve obdelave,
  • omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
  • omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
  • omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebnih podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica
  • poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako bo Ars Ramovš posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podalo tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

Ars Ramovš se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorilo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

 

Postopek uveljavljanja pravic

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info@k-ramovs.si.

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

 

Način varstva vaših podatkov

Ars Ramovš se zavezuje varovati podatke osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani. Ars Ramovš bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naši računalniški sistemi so zaščiteni s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

Dostop do podatkov imajo samo pooblaščene osebe.

Podatki se shranijo in zbirajo do preklica s strani uporabnika.

Varovanje zasebnosti in varnost nakupa zagotavljamo tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

Obvezujemo se, da bodo kakršnikoli osebni podatki v celoti ostali v lasti Ars Ramovš. Z vsemi posredovanimi osebnimi podatki bomo brezpogojno ravnali v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne bomo posredovali tretjim osebam.

Izjava o zasebnosti začne veljati z dnem 25. 5. 2018.