DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Projekt Lazarus (HR)

sobota, 22. 8. 2020 ob 20:30

400 let natisa zbirke Sacrae cantiones (1620) Ivana Lukačića
Cecchini, Jelić, Lukačić

 

KONCERT JE POLNO ZASEDEN
Novih rezervacij ne sprejemamo

Na hrvaški glasbeni sceni od leta 2013 vodi nov profesionalni ansambel, imenovan "Projekt Lazarus", katerega neobičajno ime skriva glavni cilj tega ansambla - revitalizacijo hrvaške glasbene dediščine. "Projekt Lazarus" je v okviru združenja Hrvaškega glasbenega centra ustanovil iniciator in ustanovitelj ansambla bas Robert Palić, član Opere HNK v Zagrebu. Raziskovanje, revitalizacija, promocija in predstavitev hrvaške glasbene dediščine so glavni cilji Projekta Lazarus, ki se uresničujejo z dvema glavnima procesoma; raziskovati še neodkrito glasbeno literaturo od 16. do 18. stoletja v sodelovanju s strokovnjaki za to obdobje in modeliranjem profesionalnega ansambla, potrebnega za pripravo in predstavitev glasbenih del.

Naroči vstopnice:

Prost vstop&

Sporočilo umetnikov obiskovalcem

(Ne)ugodne zgodovinske okoliščine so v veliki meri določale razvoj večine evropskih, še posebej pa hrvaških skladateljev prve polovice 17. stoletja. Izobraževali in usposabljali so se v takratnih evropskih kulturnih središčih in bili v neposrednem stiku s sodobnimi dosežki in znanjem, ki so ga vtkali v svojo umetnost komponiranja. Končni izdelek so mojstrovine, ki so danes žal v veliki meri izgubljene, toda tiste ohranjene so preživele stoletja, svojo novo renesanso doživljajo danes na številnih festivalih, še posebej pri Seviqc Brežice. Projekt Lazarus bo nocojšnji program predstavil kot prvič izvedeno hrvaško kulturno dediščino v Sloveniji na festivalu Seviqc Brežice v Hudičevem turnu. Ivan Lukačić, Tomaso Cecchini in Vinko Jelić so najpomembnejši predstavniki hrvaškega glasbenega baroka prve polovice 17. stoletja in predstavljajo nesporen dokaz pripadnosti zahodnoevropskemu civilizacijskemu in kulturnemu krogu.

Program dogodka

Tomaso Cecchini (1580-1644)
AMOROSI CONCETTI MADRIGALI VOCE SOLA FACILI PER CANTARE ET SONARE NEL CLAVICEMBALO CHITARONE O LIVTO. DI TOMASSO CECCHINO VERONESE. LIBRO PRIMO. IN VENETIA, M.DC.XII.
Vaga su spina ascosa / Temer, donna, non dei / Ecco l' alba / Per la bella Licori / Al vivo sol  / Luci belle e spietate / Lilla un bacio ti chiesi / Bocca amorosa

 

Vinko Jelić (1596-1636)
PARNASSIA MILITIA, CONCERTVVM VNIVS, DVARVM, TRIVM ET QVATVOR VOCVM: TAM NATIVIS QVAM INSTRVMENTALIBVS Vocibus, ad Organum concinendarum. Auctore REVER. DOMINO VINCENTIO JELICH. OPVS PRIMVM, Anno M.DC.XXII.
Justum deduxit / Laetamini in Domino / Sancti et iusti

*******

Ivan Lukačić (1587-1648)
IOANNIS LVCACIH DE SEBENICO. In Metropolitana Spalatensi Ecclesia Musices Prae. Sacrae Cantiones Singulis Binis Ternis Quaternis, Quinisque vocibus Concinendae. VENETIIS M DC XX.
Sicut cedrus / Benedic Domine / Suscipiat Dominus / In lectulo meo / Cantabo Domino / Coeli enarrant / Exultavit cor meum

 

 

O projektu in koncertnem programu

Profesionalna zasedba Projekt Lazarus deluje na hrvaški in mednarodni glasbeni sceni od leta 2013, za morda neobičajnim imenom pa je glavni cilj tega ansambla: oživljanje hrvaške glasbene dediščine. Raziskovanje, revitalizacija, promocija in predstavitev hrvaške glasbene dediščine so osnovni cilji Projekta Lazarus, ki jih ansambel izvaja na dva osnovna načina: z raziskovanjem neznane in neobdelane glasbene literature od 16. do 18. stoletja v sodelovanju s strokovnjaki za to obdobje in modeliranje strokovne zasedbe, potrebne za pripravo in izvedbo glasbenega gradiva.

Koncertni program povezuje več vidikov: praznovanje 400-letnice prvega natisa najpomembnejšega spomenika hrvaškega glasbenega baroka, zbirke motetov "Sacrae Cantiones" (1620) Ivana Lukačića, soočenje z njegovim sodobnikom in predhodnikom v splitski stolnici, Tomasom Cecchinijem iz Verone ter geografsko in kulturološko različnim Vinkom Jelićem z Reke.

Ivan Lukačić je pisal skladbe za en, dva in tri glasove, ki so bližje monodičnemu slogu zgodnjega baroka, štiri in petglasne pa temeljijo na izmenjavanju solo in tutti delov v spoju renesančnega in baročnega sloga. Zgodnjebaročne koncertantne skladbe kažejo izrazito subjektivnost v interpretaciji uglasbljenih besedil, kar je dosegel predvsem z nenadnimi ritmičnimi kontrasti in bogatim koloriranjem pevskega parta.

Tomaso Cecchini je skladal posvetne monodične arije, madrigale in canzonette z ali brez instrumentalnega continua, sakralno monodijo, večglasne maše, motete in psalme z orgelskim continuom in instrumentalne sonate. Cecchini je bil že za časa svojega življenja ugled v zahodnoevropskih državah, kar potrjujejo njegove skladbe, vključene v antologijske izdaje cerkvene glasbe in zbirke, shranjene v knjižnicah v Avstriji, Nemčiji in na Portugalskem.

Vinko Jelić je izdal tri zbirke: Parnassia militia (Nebeška vojska, 1622), Arion primus (Prvi Arion) in Arion secundus (Drugi Arion, 1628), od katerih je v celoti ohranjen le prvi. Jelićeve duhovne koncerte navdihuje severno italijanska šola in izstopajo po svoji melodično domišljiji in formalni jasnosti. Dinamičnost in napetost je Jelić dosegel z vrsto bogatih baročnih ritmičnih in harmoničnih vzorcev, podrobno pa je izpostavil nasprotja v tempu in dinamiki.

Lokacija

Soteska, Hudičev turn

V Soteski, majhni vasi, stisnjeni med gozdnati planoti, že dobrih tristo let stoji in buri duhove Hudičev turn. Ljudsko izročilo pojasnjuje nenavadno ime vrtnega paviljona: grajska gospoda naj bi tam prirejala radožive zabave z mladimi in lepimi dekleti.

PARTNERJI