DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Strokovne komisije Ministrstva za kulturo

13. 04. 2024

Na razpis Ministrstva za kulturo JPR-GUM-2024 smo prijavili tri koncerte. Vse tri prijave so bile ocenjene preslabo, da bi dosegli sofinanciranje. V sporočilih sem objavil vse tri odločbe in moj komentar nanje, skupaj z nekaj mislimi o pomenu programa Seviqc.

Strokovne komisije naj bi bile posvetovalna telesa ministra (20. člen ZUJIK), 113. člen pa določa, da je strokovna komisija glavni odločevalec sofinanciranja. Posvetovalno je nekaj povsem drugega kot odločevalsko.

Koncerte bomo izpeljali kljub negativnim odločbam.

Nadaljevali bomo s prizadevanji, da Ministrstvo za kulturo ponovno uvede pravico do zagovora, ki jo je 2016 umaknil minister Peršak s ciničnim pojasnilom, da je tako bolje za prijavitelje (glej: pri 22.2.2024, Poziv predsedniku Vlade, 1.9.2016, Pravilnik o spremembah, stran 3

Po sedanji praksi je tako, da prijavitelj nima možnosti ugovora. Ko strokovna komisija oceni prijavo, Ministrstvo za kulturo takoj izda odločbo, ki je dokončna. Edina možna pritožba je tožba na Upravno sodišče, kar je drago, počasi in neučinkovito. Upravno sodišče presoja zgolj postopkovno stran, vsebine pa ne. Pravica do zagovora, povezana z mediacijo, če se prijavitelj in strokovna komisija ne bi mogla poenotiti v oceni, je edina pot, da ohranimo dobre programe.

Vso tragiko sedanje strokovne komisije kratko in zgovorno opiše komentar naše sijajne violinistke Ane Julije Mlejnik Železnik: »Govorimo vendar o velikemu Johannu Sebastianu Bachu. Če njegova dela ne štejejo več za tehtna in pomembna, lahko pač vržemo celotni razvoj glasbene scene od njegovega časa pa do danes v koš in zapremo trgovino. Slavna glasbena dela so vendar slavna z razlogom.«

Ana Julija Mlejnik Železnik nastopi na Seviqc 2024 s svojim belgijskim ansamblom The Legacy of Bach v sredo, 21.8.2024 ob 19:30 v Stari grofiji v Celju.