DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Klub prijateljev festivalske Dame

 

Klub je bil postavljen, da povečamo dostopnost vrhunskega mednarodnega glasbenega programa čim širšemu krogu ljubiteljev glasbe. Članstvo v klubu je še posebej zanimivo za tiste ljubitelje glasbe, ki želijo obiskati več dogodkov, za organizirane skupine obiskovalcev, zaključene družbe in turistične organizacije. Že pri obisku samo enega dogodka obiskovalcu pripada popust, ki narašča s število naročen vstopnic posameznega festivala. Klub ni obveznost, ampak možnost ugodnejšega nakupa vstopnic, članstvo pa je časovno neomejeno.

 

Ugodnosti

10 % do 50% popust na izdane vstopnice glede na velikost nakupa,
plačilo v do 10 mesečnih obrokih (glede na dogovor),
plačilo prvega obroka po zaključenem festivalu.

 

Opis

Ars Ramovš je postavil Klub prijateljev Festivalske Dame (KPFD) z namenom, da poveča dostopnost vrhunskega mednarodnega glasbenega programa čim širšemu krogu ljubiteljev klasične glasbe.
Članstvo v KPFD je osebno.
Članica/član KPFD je zabeležena/zabeležen le s svojim osebnim in ne s katerim koli drugim naslovom.
Seznam članic/članov KPFD je poslovna skrivnost Ars Ramovš.
Komunikacija s strani Ars Ramovš poteka izključno po elektronski poti ali telefonu.

 

Pristop v članstvo

Članica/član KPFD je lahko vsaka fizična oseba, ki plača pristopnino v znesku 20,00 EUR na transakcijski račun Ars Ramovš, Slovenska cesta 1, SI-1000 Ljubljana, številka računa: SI56 3000 0000 3634 044, BIC: SABRSI2X, banka: Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128 A, SI-1000 Ljubljana.
Pristopnina je enkratno plačilo ob pristopu v članstvo ali ob ponovnem pristopu, če je bilo članstvo prekinjeno.
Članarine ni.

 

Trajanje članstva

Članstvo je časovno neomejeno. V novem koledarskem letu se članstvo avtomatično podaljša. Članica/član lahko kadarkoli in brez kakršnegakoli pojasnila izstopi iz KPFD, mora pa prej poravnati svoje pretekle obveznosti iz vstopnic. Ars Ramovš lahko prekine članstvo le v primeru, da članica/član krši tukaj zapisana pravila KPFD.

 

Naročanje vstopnic

Članica/član KPFD brez predhodnega plačila kadarkoli, ko poteka (pred)prodaja vstopnic, naroči neomejeno količino razpoložljivih vstopnic.
Naročilo je možno samo pri Ars Ramovš in mora biti pisno (na info@k-ramovs.si ali po običajni pošti).
Članica/član KPFD lahko naroči vstopnice z isto naročilnico kot nečlani, le da označi, da je članica/član KPFD, ali pa z elektronskim sporočilom, ki vsebuje vse potrebne podatke za identifikacijo vstopnic.
Za obračun ob koncu festivala velja cena na dan naročila vstopnic.
Članica/član KPFD naročenih vstopnic ne more odpovedati.
Naročene, a neuporabljene vstopnice zapadejo v plačilo in jih je članica/član dolžna/dolžan poravnati po članskih pogojih.
Članica/član KPFD lahko vstopnice kupuje tudi preko drugih oblik, ki jih omogoča Ars Ramovš, vendar za te ne veljajo članske ugodnosti.

 

Članski popusti

Višina popusta je odvisna od skupne vrednosti vseh naročenih vstopnic posamezne festivalske sezone.

10 % pri naročilu do 100 EUR,
20 % pri naročilu do 200 EUR,
30 % pri naročilu do 300 EUR,
40 % pri naročilu do 400 EUR,
50 % pri naročilu nad 400 EUR.

Ob vsakem novem naročilu Ars Ramovš obvesti članico/člana o stanju celotnega naročila.
Po zaključku festivalske sezone bo Ars Ramovš poslal končni obračun in predlagal plačilo v 10 obrokih ali število obrokov po želji članice/člana.