DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Potrjeno častno pokroviteljstvo

06. 06. 2023

Z veseljem in ponosom sporočamo, da je Slovenska akademija znanosti in umetnosti prevzela častno pokroviteljstvo nad programom Seviqc Brežice 2023. Slovenska akademija znanosti in umetnosti je naš častni pokrovitelj vse od leta 2014.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU), ustanovljena leta 1938, je najvišja nacionalna znanstvena in umetnostna ustanova. Združuje znanstvenike in umetnike, ki so bili izvoljeni med njene člane zaradi posebnih dosežkov v znanosti in umetnosti. Njeno delovanje ureja Zakon o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (skrajšano: Zakon o SAZU). SAZU neguje, spodbuja in pospešuje znanost in umetnost ter s svojo dejavnostjo prispeva k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti. Prav posebej obravnava temeljna vprašanja znanosti in umetnosti; sodeluje pri oblikovanju politike raziskovalne dejavnosti in umetniškega ustvarjanja; daje ocene, predloge in mnenja o stanju, razvoju in pospeševanju znanosti in umetnosti, organizaciji raziskovalnega dela in umetniškega ustvarjanja; organizira raziskovalno delo, tudi z univerzami in drugimi raziskovalnimi organizacijami, zlasti na področjih, ki so pomembna za poznavanje naravne in kulturne dediščine slovenskega naroda, za razvoj njegovega jezika in kulture; razvija mednarodno sodelovanje na področju znanosti in umetnosti.

Več o zgodovini SAZU je tukaj.