DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Evropski dan stare glasbe - Capella Carniola

21. 3. 2014

Ansambel bo predstavil program De Arte Saltandi, ki združuje ples, glasbo in poezijo kot neločljive entitete srednjeveškega umetniškega izražanja. Poezija, glasba in ples so bili v srednjem veku v izvedbenem smislu vedno tesno povezani. Zapisana poezija in glasba sta bili v času trubadurjev in truverjev dostopni izključno ozkemu, privilegiranemu sloju in sta služila predvsem preprečevanju njune pozabe. Prenos poezije od avtorja do občinstva je potekal izključno preko žive izvedbe, ki jo je dosledno spremljala glasba in velikokrat tudi ples. Tovrstno izvedbo so največkrat označevali z nazivom carol in je v praksi potekala v obliki krožnega plesa, kjer je vodja plesa pel kitice, vsi ostali so se mu s petjem in plesom pridružili pri refrenu. Tudi sam zapis glasbe je bil tesno povezan z besedilom. Notna pisava je vsebovala znake za višino posameznega tona, ne pa tudi za njegovo trajanje. Ritmično urejenost posameznih tonov je mogoče razbrati izključno s pomočjo metruma besedila.

foto: Ars Ramovš, Katja Smolar