DOMOV ENG

SEMPER VIVA

QVAM CREATA

ENG

Brežice, Župnijska cerkev Sv. Lovrenca

Prva omemba župnijske cerkve Svetega Lovrenca v Brežicah sega v leto 1328. Za cerkev Svetega Lovrenca je bila usodna povodenj narasle reke Save 25. januarja 1781, saj je voda spodjedla temelje cerkve in zraven odnesla tudi pokopališče ob cerkvi.

Leta 1760, ko je bila vizitacija goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa, je imela stara cerkev šest oltarjev, ki so bili posvečeni Svetemu Lovrencu, kot glavni oltar, in stranski oltarji posvečeni Svetemu Fabjanu in Boštjanu, Svetemu Rešnjemu Telesu, Svetemu Janezu Evangelistu, Rožnovenski Materi Božji in Svetemu Frančišku Ksaveriju.

Sedanjo cerkev Svetega Lovrenca, ki stoji skoraj nasproti stari cerkvi, so začeli graditi 8. julija 1781. Kot vodja novogradnje je v brežiški kroniki omenjen mariborski zidarski mojster Janez Nepomuk Fushs (1727-1804). Do leta 1782 je bila cerkev delno zgrajena in pokrita, zvonik pa je dobil začasno streho. Streha na zvoniku je bila dokončana šele leta 1814. Mestna župnija je bila ustanovljena leta 1803, ko je bil imenovan za župnijskega upravitelja Jožef Pelc.

Že leta 1782 so verjetno v cerkev postavili pet oltarjev in to glavni oltar Svetega Lovrenca in stranske oltarje posvečene Materi Božji, Svetemu Florjanu, Svetemu Nikolaju in Svetemu Janezu. Enoladijska cerkev s prezbiterijem kaže poznobaročne poteze.  Leta 1840 so bili prenovljeni glavni oltarji Svetega Lovrenca, Svetega Florjana in Svetega Nikolaja. Leta 1876 je bila izdelana fasada v korintskem slogu, zvonik pa je bil povišan in preoblikovan v neoromanskem slogu. Iz frančiškanske cerkve Svetega Antona Padovanskega sta bila na pročelje cekve v niše umeščena dva kipa svetnikov Svetega Janeza Nepomuka in Svetega Karla Boromejskega. V stoletjih po izgradnji sama cerkev ni bila bistveno preoblikovana, v 19. in 20. stoletju pa je nova oprema notranjost temeljito preoblikovala. Stari oltarji so bili odstranjeni in nekateri nadomeščeni z novimi, notranjost cerkve pa je bila bogato poslikana s freskami. Poslikava ladje in prezbiterijskega stropa je bila narejena približno leta 1861 in sicer kot delo Tomaža Fantonija (1822-1892) in Jakoba Brolla (1834-1918).

Pred prenovo v 60 letih 20. stoletja so bili v cerkvi trije oltarji, poleg glavnega oltarja Svetega Lovrenca še oltar posvečen Srcu Jezusovemu in oltar posvečen Mariji. V letih 1962 do 1966 je bila cerkev temeljito prenovljena po načrtih arhitekta Cirila Zazule. Glavni stari oltar Svetega Lovrenca je bil nadomeščen z oltarjem iz marmorja in s tabernakljem v ozadju ter ambonom ob strani in s stensko fresko Staneta Kregarja (1905-1973). Novi oltar je bil posvečen 18. septembra 1966. Marijin oltar je bil ravno tako zamenjan z marmornatim in s sliko Marije, ki jo je izdelal Kregar. Oltar Jezusovega Srca je bil spremenjen v krstilnik iz marmorja s sliko krsta Jezusa Kristusa v reki Jordan, ki jo je ravno tako naslikal Stane Kregar. Pri prenovi je bilo v letih 1967 do 1972 vstavleno tudi osem novih poslikanih oken, ki jih je zasnoval Kregar.

V spomin na misjon iz leta 1961 je v prezbiteriju na steni veliko razpelo s Križanim Kristusom. Na stenah po cerkvi so slike Križevega pota  iz leta 1883, ki jih je izdelalo podjetje Johanna Heindla iz Dunaja. Na mestu bivših stranskih oltarjev Svetega Florjana in Nikolaja sta nad spovednico ostali sliki Svetega Florjana, ki je upodobljen kot Rimski vojščak s čelado in Sveti Nikolaj, ki v škofovski opravi, kot zavetnik mornarjev, blagoslavlja ljudi na ladji na razburkanem morju in tiste na kopnu. Obe sliki sta označeni kot poznobaročni deli in izvirata najverjetneje iz leta 1850 in sta delo enega od slikarjev kranjske družine Goetzl (Gašper Goetzl 1782-1857).

Informacije

Župnija Brežice
Cesta prvih borcev 34
SI-8250 Brežice

T: +386 7 496 1275
M: +386 31 582 301
E: milan.ksela@gmail.com

W: https://zupnija-brezice.si/

PARTNERJI